Тунджа
Тунджа 10 - Масите на гостите
Тунджа 10 - Масите на гостите
Тунджа 10 - Масите на по-близките гости
Тунджа 10 - Масите на по-близките гости
Тунджа 10 - Ритуал в ресторанта
Тунджа 10 - Ритуал в ресторанта
     
Тунджа 10 - Стойка
Тунджа 10 - Стойка
Тунджа 10 - Гражданският ритуал
Тунджа 10 - Гражданският ритуал
Тунджа 10 - Масата
Тунджа 10 - Масата
     
Тунджа 9 - арка и стойки
Тунджа 9 - арка и стойки
Тунджа 9-маса и шатра за изнесен ритуал
Тунджа 9-маса и шатра за изнесен ритуал
Тунджа 9 - маса за изнесен ритуал
Тунджа 9 - маса за изнесен ритуал
     
Тунджа 9 столове
Тунджа 9 столове
Тунджа 9
Тунджа 9
Тунджа 8
Тунджа 8
     
Тунджа 7б
Тунджа 7б
Тунджа 7а
Тунджа 7а
Тунджа 7
Тунджа 7
     
Тунджа 6б
Тунджа 6б
Тунджа 6а
Тунджа 6а
Тунджа 6
Тунджа 6
     
Тунджа 5
Тунджа 5
Тунджа 4
Тунджа 4
Тунджа 2
Тунджа 2
     
Тунджа 1
Тунджа 1